Spring til indhold

Danmarks Ambassade & Faste Mission, Wien

Führichgasse 6A-1010 Wien
Tel.: +43 1 512 79 04
 

 

Danmark i Slovenien

Danmark har ingen ambassade i Slovenien. Danmarks ambassadør i Wien er akkrediteret i Ljubljana.

Slovenien er et ungt land. Det opnåede selvstændighed i 1991 ved at løsrive sig fra det øvrige Jugoslavien og kom derved i en kort krig med samme (10-dageskrigen).
Landet er i dag et foregangsland for resten af Balkan, ligesom det var det i tiden under Jugoslavien, ikke mindst på grund af dets medlemskab af NATO, EU, Euro- og Schengen-samarbejdet samt det faktum at landet, som det første af de nye EU-lande, blev tildelt EU-formandskabet fra den 1. januar til den 30. juni 2008.

Hjælp til danskere i forbindelse med krise- og katastrofesituationer
Danmarks ambassade i Ljubljana, Slovenien, har hjemme i Wien. Hvis uheldet er ude i Slovenien, eller du af anden grund har brug for udenrigstjenestens bistand, er det derfor ikke muligt umiddelbart at opsøge ambassaden.

I Ljubljana kan du imidlertid henvende dig til det honorære danske generalkonsulat:

Det honorære generalkonsulat i Ljubljana
Honorær generalkonsul Nina Šelih
Komenskega ulica 36
1000 Ljubljana
Slovenien
Tlf.: +386 1 300 76 60
Fax: +386 1 433 70 98
E-mail: selih@selih.si

Borgerhenvendelser og konsulære sager ifølge aftale. Kommunikation foregår på engelsk eller tysk.

Du er også altid velkommen til at kontakte ambassaden i Wien:
Danmarks Ambassade & Faste Mission
Führichgasse 6
1010 Wien
Tlf. +43 1 512 7904
E-mail: vieamb@um.dk
http://oestrig.um.dk
Åbningstid: mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-14.

Uden for åbningstiden har du i presserende tilfælde mulighed for at kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter i København, tlf. +45 33 92 11 12.

Ansøgning om pas
Ansøgning om dansk pas for personer fyldt 12 år kan indgives ved personligt fremmøde på den nærmeste danske repræsentation med biometriudstyr fx på den danske ambassade i Wien eller Beograd. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning. Ansøgerne bedes søge nærmere information på de nævnte ambassaders hjemmesider, og eventuelt kontakte ambassaderne for en afklaring af krav til dokumenter og bilag i forbindelse med ansøgning. En anden mulighed er fortsat at søge om pas under ophold i Danmark.

Ansøgning om nødpas (provisorisk pas), forlængelse af pas eller pas for børn under 12 år kan indgives ved det honorære generalkonsulat i Ljubljana. Tidsbestilling for indlevering af ansøgning anbefales.

Ansøgning om visum/opholdstilladelse
Personer, der ønsker at ansøge om visum, opholdstilladelse/familiesammenføring og tilbagerejsetilladelse samt andre ansøgninger om opholdstilladelse, henvises til andre danske repræsentationer i regionen, hvor disse sager kan ekspederes, fx den danske ambassade i Wien eller Beograd. Ansøgerne bedes søge nærmere information på de nævnte ambassaders hjemmesider. For engelsktalende henvises der endvidere til information på Udenrigsministeriets hjemmeside i linket her. Det skal påregnes, at der skal bestilles tid for indlevering af ansøgning.

Registrér dig på Danskerlisten under dit ophold i Slovenien
Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt, i det land du opholder dig i.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.
Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.

Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering, for at sikre korrekte oplysninger.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

Registrér dig på danskerlisten her >

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, telefon 3392 1112).

Pas- og visumregler
Se Udenrigsministeriets hjemmeside for udenlandske pas- og visumregler:
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

Forsikring
Den rejsende skal være rejsesygeforsikret.

Kontakt den slovenske ambassade i København for evt. tvivlsspørgsmål:

Embassy of the Republic of Slovenia Copenhagen
Amaliegade 6, 2. floor
1256 Copenhagen K, Denmark
Tlf: + 45 33 73 01 20
E-mail: vkh@gov.si  

If you wish to travel to Denmark, you should inquire whether you will need a visa. In the affirmative, make sure to file an application in due time.

Danish Visa Rules

Detailed information about the rules governing residence (stays exceeding 3 months) and/or work permits for Denmark and information about the necessary documentation to be handed in together with your application can be found on the website of the Danish Immigration Service.

Residence and Work Permits

 

Trade Council in Slovenia

Commercial activities in Slovenia are handled by the Trade Council at the Danish Embassy in Croatia.

Danish companies are very welcome to contact the Trade Council at the Danish Embassy in Zagreb for further information.
Slovenia is part of the Trade Council Central Europe and the Balkans regional cooperation.

For more information, please go to Croatia.um.dk

Eksportrådet i Slovenien

Kommercielle aktiviteter i Slovenien håndteres af Eksportrådet ved den Danske Ambassade i Kroatien.

Danske virksomheder er meget velkomne til at kontakte Eksportrådet ved den Danske Ambassade i Zagreb for yderligere information.
Slovenien er en del af Eksportrådet for Centraleuropa og Balkan.

For mere information, venligst se Kroatien.um.dk